Η Εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας από τον Εύξεινο Πόντο

Η Εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας  από τον Εύξεινο Πόντο, που βρίσκεται στον Καθεδρικό  Ναό Αποστόλου Παύλου της Κορίνθου.

Η ιστορία της προσωπικής αυτής εικόνας του κυβερνήτη της Ελλάδος είναι η εξής: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε ένα, Κορίνθιο αξιωματικό, υπασπιστή, ο οποίος πήρε την εικόνα αυτή μετά την δολοφονία του Κυβερνήτη στο Ναύπλιο (27-9-1831) και την δώρησε αργότερα στον Ι. Ναό του Απ. Παύλου Κορίνθου. Η Ιερά Εικόνα είχε μεταφερθεί στο Εκκλησιαστικό Μουσείο για φύλαξη και είχε τοποθετηθεί σε ειδική θέση. Πρόκειται περί μίας λαϊκότροπης εικόνας της Παναγίας, τύπος της Γλυκοφιλούσας, η οποία στην όπισθεν πλευρά φέρει ιδιόγραφο ικευτευτικό επίγραμμα του Ιωάννη Καποδίστρια: «Γλυκοφιλούσα Μαριάμ τον Υιόν σου αίτησαι υπέρ εμού του δούλου σου Ιωάννου, βραβεύσαι, μετά σοφίας κυβερνάν τον ευσεβή λαόν σου και βασιλείας με Αυτού τυχείν δι’ έλεός Του. 1829».